Reading:
De waarde van financiële rapportages maximaliseren met Process Mining

Image

De waarde van financiële rapportages maximaliseren met Process Mining

24 april 2023

In een vorig blogartikel zagen we al hoe Process Mining een positieve bijdrage kan leveren aan het financiële aspect van vier primaire deelgebieden: werkkapitaal, risk en compliance, productiviteit en rapportage.

In dit blogartikel ligt de focus op rapportage. Er zijn namelijk een aantal manieren waarop Process Mining kan bijdragen aan het creëren en gebruiken van (de inzichten uit) financiële rapportages. Je kunt daarbij denken aan data kwaliteit, automatisering, snelheid en besluitvorming. Hoe til je bedrijfsprocessen en activiteiten naar een hoger niveau met Process Mining? En wat gebeurt er als je deze kans laat liggen? Lees verder voor de antwoorden!

Process Mining wint aan populariteit

Process Mining wint gestaag aan populariteit. Volgens Gartner gebruikt het gros van de grotere Nederlandse bedrijven de werkwijze al om bedrijfsprocessen te verbeteren, customer journeys te optimaliseren en meer zicht te krijgen op markten en klantgroepen. De markt voor Process Mining groeit jaarlijks met tientallen procenten. We zien ook dat Process Mining een functionaliteit is die terugkomt in steeds meer digitale platforms. Dit verlaagt de drempel voor het gebruiken van de technologie. 

Financiële rapportages en Process Mining

In het moderne digitale tijdperk genereren, verwerken en bewaren organisaties groeiende volumes data. Traditionele rapportagemethoden en- tools doen vaak geen recht meer aan de omvang en complexiteit van moderne datasets. Oude technologie en achterhaalde methoden voor datacollectie en- analyse worden een sta-in-de-weg bij het identificeren en benutten van de waardevolle inzichten die in de rapporten te vinden zijn. Process Mining draagt op verschillende manieren bij aan het oplossen van dit probleem.

Verhoogde efficiency

Het creëren van bedrijfsrapportages is een arbeidsintensieve en tijdrovende taak. Waarbij handmatige gegevens uit meerdere bronnen worden verzameld en omgezet in een formaat dat kan worden gebruikt voor analyses.

Process Mining maakt het een stuk makkelijker om met minder capaciteit en inspanning de waardevolste informatie binnen rapportages te identificeren. Je automatiseert het proces van datacollectie en- analyse namelijk grotendeels. Door de verschillende systemen te analyseren, kunnen Process Mining-tools automatisch rapporten genereren die inzicht bieden in Key Performance Indicatoren (KPI’s). Het resultaat? Accurate bedrijfsrapportages die je sneller en met minder resources opstelt. Omdat je minder tijd spendeert aan het handmatig verzamelen van data en veel meer tijd overhoudt voor het analyseren van de bedrijfsrapportages, kun je je focussen om deze inzichten om te zetten in het verbeteren van processen en daarmee de bedrijfsresultaten.

Verbeterde datakwaliteit

Slecht geordende, inaccurate en vervuilde data is geen goede basis voor betrouwbare financiële rapportages. Process Mining helpt organisaties om de kwaliteit van hun data te waarborgen. Door automatisch gegevens uit verschillende bronnen te verzamelen en te analyseren, brengt Process Mining afwijkingen, bottlenecks en andere problemen aan het licht. Dit zijn allemaal factoren die de nauwkeurigheid van je financiële rapportages beïnvloeden. Een verbeterde datakwaliteit zorgt voor betrouwbaardere inzichten en rapportages. Die vormen op hun beurt weer de basis voor een betere besluitvorming.

Betere besluitvorming

Door toegang te bieden tot betere en nauwkeurige data-inzichten (vaak in realtime), helpt Process Mining managers bij het nemen van weloverwogen beslissingen op basis van harde, objectieve meet- en controleerbare gegevens. Het resultaat? Financiële rapportages met nauwkeurigere voorspellingen die bedrijven helpen om de concurrentie een stap voor te blijven.

Process Mining stelt organisaties ook in staat om kansen te identificeren voor investeringen in nieuwe technologie of processen. Dit stimuleert innovatie en legt een stevig fundament voor continue verbetering van de organisatie. Zonder Process Mining worden besluiten vaak genomen op intuïtie en onderbuikgevoelens. Dat pakt soms goed uit, maar heeft een aanzienlijk lagere succesratio dan een datagedreven werkwijze door middel van Process Mining.

Snellere inzichten door realtime-dashboards

Veel moderne platforms en software voor Process Mining werken met realtime-dashboards. Dit betekent dat gegevens zonder vertraging te raadplegen zijn en continu worden ververst. Zo produceer je snel inzichten en rapportages die bruikbaar zijn voor het nemen van belangrijke strategische beslissingen.

De realtime dashboards kunnen ook worden gebruikt om de prestaties van de processen over verschillende afdelingen en locaties te monitoren. Door een uitgebreid beeld te geven van de prestaties, kunnen de dashboards organisaties helpen best practices en verbetermogelijkheden te identificeren. Zonder Process Mining is de kans groot dat je achter de feiten aanloopt en te laat inspeelt op nieuwe marktontwikkelingen en veranderende klantbehoeften.

Variaties en knelpunten identificeren

Binnen processen kan het voorkomen dat bepaalde activiteiten, taken of onderdelen afwijken van de gangbare processtandaard. Denk bijvoorbeeld aan processen die langer duren dan de bedoeling is, of aan activiteiten waarbij meer mensen betrokken zijn dan nodig is en die daardoor meer kosten dan noodzakelijk. Met Process Mining leg je dergelijke variaties en afwijkingen bloot. Door deze inzichten in geautomatiseerde rapportages vast te leggen, identificeer je deze belemmeringen een stuk eenvoudiger en kan je je focussen in het duurzaam oplossen van deze afwijkingen. Met Process Mining herken je bovendien niet alleen de symptomen, maar ook de diepere oorzaak van een specifiek probleem, waardoor je sneller voorgestelde wijzigingen kunt doorvoeren om efficiëntie te verbeteren. Dit helpt organisaties om financiële informatie sneller te rapporteren.

Verbeterde compliance

Compliance met regelgeving is belangrijk. Je borgt er de veiligheid binnen je organisatie mee, terwijl je eveneens voldoet aan alle wet- en regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld data- en privacybescherming. Slaan medewerkers in het proces bepaalde stappen over? Of gebruiken ze tools en werkwijzen die afwijken van de vastgelegde processtandaard? Dan kan Process Mining de compliance en controleerbaarheid van je financiële proces en rapportages verbeteren.

Door het verzamelen en analyseren van financiële gegevens te automatiseren, kan je organisatie ervoor zorgen dat het voldoet aan regelgeving en richtlijnen. Process Mining biedt daarnaast ook een audit trail van alle financiële rapportageprocessen, waardoor het voor organisaties gemakkelijker wordt om compliance aan te tonen tijdens interne en externe audits. Dit helpt de organisatie om financiële informatie sneller te rapporteren. Zo voorkom je hoge boetes, veiligheidsincidenten en reputatieschade.

Beter en nauwkeuriger rapporten dankzij Process Mining

Kortom, Process Mining kan organisaties helpen de tijdigheid van gegevens voor financiële rapportages te verbeteren door verzameling van data te automatiseren, procesknelpunten te identificeren, goedkeuringsprocessen te stroomlijnen, realtime inzichten te bieden en de controleerbaarheid te verbeteren. Door gebruik te maken van de kracht van Process Mining kunnen organisaties hun financiële rapportageprocessen stroomlijnen, de tijd en middelen die nodig zijn voor handmatige taken verminderen en financiële informatie sneller rapporteren. Dit kan organisaties op haar beurt helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen en betere bedrijfsresultaten te behalen.

Wil je de voordelen van Process Mining zelf ervaren? En ben je op zoek naar een partner die je op basis van kennis, ervaring en expertise alles kan vertellen over deze werkwijze? Dan helpt Deep Value je graag verder. Benieuwd naar wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via +31 (0)30 209 92 70 of via info@deepvalue.nl. Je kunt ook het contactformulier op onze website invullen.0 Comments

Geef een reactie

Related Stories

13 september 2021

Wat is Process Mining

Arrow-up