Reading:
Een Digital Twin van je organisatie? Je creëert het met Process Mining

Image

Een Digital Twin van je organisatie? Je creëert het met Process Mining

10 januari 2024

Een Digital Twin (DTO) is een digitale weergave van je organisatie die de structuur en processen tot in het kleinste detail weerspiegelt. Een DTO wordt op basis van operationele processen en andere data gecreëerd en biedt inzicht in hoe je bedrijfsprocessen in elkaar zitten. Om een DTO te maken en inzicht te krijgen in je bedrijfsprocessen, maken we gebruik van Process Mining. We leggen je in deze blog uit hoe Process Mining helpt bij het maken van een Digital Twin.

Operationeel versus strategisch niveau

Process Mining is een methodiek die zich met name richt op zowel het operationele als het organisatorische niveau van de organisatie. Door middel van de Process Mining methodiek creëren we inzicht in je bedrijfsprocessen: enerzijds in de processen zoals ze nu zijn en anderzijds brengen we in kaart hoe de processen ideaal gezien zouden lopen. Onze aanpak gaat diep in op het bedrijfsmodel, waarbij we stapsgewijs de lagen afpellen. Vaak beginnen we met kleine stappen om grip te krijgen op specifieke processen. Met behulp van korte sprints en analyses bouwen we op basis van Process Mining een Digital Twin van je organisatie op: de digitale representatie van je organisatie. Een Digital Twin (DTO) richt zich meer op het strategische en tactische niveau: waarbij de focus ligt op de toekomstplannen van de organisatie en de mogelijke verbeteringen om die doelen te bereiken. Process Mining vormt een essentieel instrument om tot bruikbare verbetervoorstellen te komen.

De weg naar jouw ideale wereld

Process Mining leidt dus tot het realiseren van je strategische doelstellingen door bottlenecks en inefficiënties in je bedrijfsprocessen te verwijderen. Een Digital Twin (DTO) biedt real-time inzicht in huidige bedrijfsprocessen en -prestaties, terwijl Process Mining de benodigde stappen identificeert om de ideale situatie te bereiken. Wanneer je besluit tot actie over te gaan, toont de DTO onmiddellijk de effecten van deze acties: brengen ze je dichter bij jouw beoogde doel? Op deze manier overbrug je de kloof tussen je huidige stand van zaken en de gewenste toestand: jouw ideale wereld.

De levergarantie verhoogd naar 99%

Met behulp van deze aanpak hebben we bijvoorbeeld één van onze klanten geholpen om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren. De Digital Twin van hun organisatie gaf real-time inzicht in hoe de organisatie op dat moment presteerde. Door middel van Process Mining werd duidelijk dat de levertijd van een product aanzienlijk kon worden verkort. We hebben vervolgens het leveringsproces van dit product verbeterd. Via de Digital Twin van de organisatie zagen we een aanzienlijke stijging van de levergarantie: van 85% naar 99%. Door inzicht te krijgen in de diverse manieren waarop het proces verliep, zijn we erin geslaagd knelpunten te verminderen van 16% naar 1%. Process Mining heeft hiermee de route gewezen naar hun gewenste bestemming. Daarnaast hebben we ook verschillende locaties met elkaar vergeleken. Voor elke locatie zijn de prestaties inzichtelijk. Als een bepaalde locatie aanzienlijk betere resultaten behaalt, kan het proces op andere locaties worden aangepast op basis van hun succesvolle aanpak.

Minder handelingen, meer resultaat

Bij een andere klant hebben het proces van inkoopaanvragen tot facturatie zoveel mogelijk ‘touchless’ gemaakt. De Digital Twin van de organisatie bood inzicht in de huidige procesgang, terwijl Process Mining ons hielp bij het identificeren van knelpunten en het vinden van waardevolle verbetermogelijkheden. De verbetervoorstellen vanuit Process Mining hebben ertoe geleid dat de touchless facturatie ratio is gestegen van 70% naar 90%. Zo hebben we bijvoorbeeld het drempelbedrag voor factuurafwijzing verhoogd tot een niveau waarop het verliespotentieel lager is dan de besparingen op het proces. Door het verminderen van het aantal afgekeurde facturen zijn er nu minder handmatige handelingen van medewerkers nodig. Hierdoor wordt niet alleen tijd bespaard, maar ook kosten verminderd.

Zelf aan de slag

Deep Value begeleidt organisaties in dit proces met uiteindelijk het doel dat medewerkers het ook zelf kunnen. Ons motto is daarom: voordoen, samendoen, zelf doen. Wij leren je hoe het werkt en de tools en middelen stellen je in staat om uiteindelijk zelf veranderingen door te voeren.

Wil je weten hoe je Process Mining en Digital Twin in jouw organisatie kunt toepassen? Wij laten je middels een Proof of Value graag zien wat het je oplevert! Neem vrijblijvend contact met ons op of lees meer over wat Process Mining precies is.0 Comments

Geef een reactie

Related Stories

Arrow-up