Cookies en Privacy Statement

Het Cookiebeleid en Privacy statement (“Privacy Statement”) is van toepassing op het gebruik van (persoons)gegevens (“Persoonsgegevens”) die worden verzameld op de website van Deep Value Transformation Partners. De websites worden beheerd door Eqeep Group B.V.

Deze Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Deep Value met betrekking tot de websites, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens kunt uitoefenen. Deep Value vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar relaties en van bezoekers van haar websites met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Voorop staat dat Deep Value zich houdt aan de wetten en regels van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Gegevensverwerking

Wanneer u de websites bezoekt kan Deep Value zowel direct als indirect Persoonsgegevens over u verzamelen. Deep Value gaat vertrouwelijk om met deze Persoonsgegevens en heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw Persoonsgegevens te beschermen.

De door u verstrekte Persoonsgegevens zullen door Deep Value gebruikt worden ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om (marketing)diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen, en om (web)statistieken te ontwikkelen. Daarnaast kan Deep Value uw Persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over producten, diensten en aanbiedingen van derden die mogelijkerwijs interessant voor u zijn.

Uw Persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen gelieerde ondernemingen van of anderszins gerelateerd zijn aan Deep Value.

Verstrekking aan derden

Deep Value kan voor het aanbieden van diensten gebruikmaken van door haar ingeschakelde derden. Deze derden krijgen de beschikking over uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten.

Websites van derden

Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van deze website, bijvoorbeeld via links, kunnen worden bezocht. Deep Value draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw Persoonsgegevens door deze derden.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Door middel van cookies kan Deep Value uw belangstelling in kaart brengen zodat de website kan worden verbeterd. Tevens kan de door u bezochte website van Deep Value zich naar uw gebruik ervan instellen. Ook kan Deep Value de informatie gebruiken om u gerichte informatie toe te zenden. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Indien u ervoor kiest om het gebruik van cookies uit te schakelen dan kan dit ertoe leiden dat de bezochte website niet optimaal functioneert.

Wijzigingen Cookiesbeleid en Privacy Statement

Deep Value behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent

Contact

De verwerking van Persoonsgegevens geschiedt zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de wijze waarop Deep Value omgaat met Persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met Deep Value. Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht info@deepvalue.nl Tel. +31 (0) 30 209 92 70

Arrow-up